“Ырыуың кем?” Күбәләк ырыуы

Ырыуың кем?
“Ырыуың кем?” Күбәләк ырыуы
Ырыуың кем?
Уфимская волна
Пенальти

"Ырыуың кем?"  Юрмый ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрмый ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?"  Юрматы ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрматы ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
Ырыуың кем?