“Ырыуың кем?” Таҙлар ырыуы

Ырыуың кем?
“Ырыуың кем?” Таҙлар ырыуы
Ырыуың кем?
Волна
Пенальти

"Ырыуың кем?"  Юрмый ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрмый ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?"  Юрматы ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрматы ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
Ырыуың кем?