“Ырыуың кем?” Тамъян ырыуы

Ырыуың кем?
“Ырыуың кем?” Тамъян ырыуы
Ырыуың кем?
Финал Уфимской волны
БАШКОРТТАР-БСТ

"Ырыуың кем?"  Юрмый ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрмый ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?"  Юрматы ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрматы ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
Ырыуың кем?