«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 12 марта 2012

«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 12 марта 2012 https://bash.news/bst/1069_tok-shou-pora-razobratsya-vypusk-ot-12-marta-2012/