«В активном поиске»: выпуск от 12 января 2012

«В активном поиске»: выпуск от 12 января 2012 https://bash.news/bst/119_v-aktivnom-poiske-vypusk-ot-12-yanvarya-2012/