«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 05 июля 2012

«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 05 июля 2012 https://bash.news/bst/2866_tok-shou-pora-razobratsya-vypusk-ot-05-iyulya-2012/

Отметим День студента вместе!