«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 27 июля 2012

«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 27 июля 2012 https://bash.news/bst/3219_tok-shou-pora-razobratsya-vypusk-ot-27-iyulya-2012/

75 НЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ.