«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 15 февраля 2012

«Ток-шоу «Пора разобраться!»»: выпуск от 15 февраля 2012 https://bash.news/bst/657_tok-shou-pora-razobratsya-vypusk-ot-15-fevralya-2012/