«Юлдаш йыры - 2014» — 5-се тапшырыу.

Алып барыусы: Р?ст?м ?изз?туллин
Баш?арыусылар:
Лили? Дауытова. “С?хипбаныу”. (Халы? йыры).
Ф?н???т Юлм?х?м?тов. “?и?? йырым”. (В. ??лимов-З.Насыров).
Илнур ?ул?хм?тов. “Сибай”. (Халы? йыры).
Роза Х?снуллина. “??ж?п донъя”. (А.Х?снуллин).
Фл?з? ?илемх

;