«Юлдаш йыры - 2014» — 4-се тапшырыу.

Алып барыусы: Р?ст?м ?изз?туллин
Баш?арыусылар:
Азамат Усманов. “?аруан?арай”. (Халы? йыры).
Эльза Юлдашбаева. “Хаталар?ы ва?ыт ??ф? итм?й”. (З.Нагаева).
Ф?ни?? Атанова. “Талы, талы”. (Халы? йыры).
Ай?ылыу ??бдинова. “Бишек йыры”. (Р. Абдуллин - Т.М

;