«Вопрос + Ответ = Портрет»: сығарылыш 02 ноябрь 2019

«Вопрос + Ответ = Портрет»: сығарылыш 02 ноябрь 2019 https://bash.news/tamir/10334_vopros-otvet-portret-vypusk-ot-02-noyabrya-2019