“Ырыуың кем?”. Бүләр ырыуы

Ырыуың кем?
“Ырыуың кем?”. Бүләр ырыуы 
Ырыуың кем?
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ

"Ырыуың кем?"  Юрмый ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрмый ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?"  Юрматы ырыуы
"Ырыуың кем?" Юрматы ырыуы
Ырыуың кем?
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
"Ырыуың кем?" Әйле ырыуы
Ырыуың кем?